ki
2tg


Tekstgeneratorent er en språkmodell som er skreddersydd for lærere, designet for å lette byrden med å skape variert undervisningsmateriale. Denne modellen har en imponerende kapasitet til å generere tekst, og den kan levere alt fra modelltekster og eksempler, til dikt og åpne spørsmål.

Lærere kan dra nytte av tekstgeneratoren ved for eksempel å be den om å produsere 30 forskjellige dikt med individuell handling og tema. Dette gjør det mulig for lærere å skape skreddersydde tekster som passer til undervisningssituasjonen og elevenes behov.

Denne modellen har flerspråklig støtte og kan jobbe med tekstgenerering på norsk, engelsk, spansk, fransk og tysk. Målgruppen er elever i aldersgruppen 15-19 år