ki

Retningslinjer for bruk av KI i skolen

For å sikre en etisk, ansvarlig og pedagogisk bruk av kunstig intelligens har Agder fylkeskommune utarbeidet følgende retningslinjer:  


1. Ikke del sensitiv informasjon i tjenestene. Selv om KI-assistentene som tilbys til skolene i Agder fylkeskommune er satt opp slik at de ikke deler personopplysninger skal du ikke legge inn sensitiv informasjon her.  

2. Vær bevisst på når KI kan brukes i arbeid med oppgaver. Hvis oppgaven tillater det kan elever bruke KI-assistentene til å videreutvikle ideer og tekst, dvs som et læringsverktøy. Men resultatene skal aldri leveres ubehandlet som eget arbeid. Dette kan bli vurdert som lav måloppnåelse, eller i verste fall fusk. 

bw3

3. Elevene skal alltid være åpne om når de har brukt KI. Akademisk redelighet er viktig, og elevene bør vise hvordan de har brukt KI i arbeid med en oppgave. De bør vise hvilke ledetekster de har brukt og hva de fikk ut av KI-assistentene i teksten de skriver. Elevene bør reflektere over hva de har tatt med, og hvorfor. Dette kan f.eks leveres som et vedlegg eller skrives inn i oppgaven. (Det er ikke mulig å laste ned samtalelogg fra NDLA sin KI-assistent eller KI Agderskolen sine KI-assistenter. Derfor må elevene notere, kopiere eller ta skjermdumper underveis. På kildekompasset.no ligger det mer informasjon om hvordan man kan referere til materiale som er generert av kunstig intelligens.  

4. Ha en kritisk holdning til svarene fra prateroboten. KI-assistentene er ingen sannhetsmaskin! Den er basert på statistiske relasjoner mellom ord, ikke kunnskap. KI har ingen forståelse for eller kunnskap om svaret er riktig eller ikke. Den har ingen forutsetninger for å skille mellom rett og galt. Husk å alltid kvalitetssikre innhold fra KI-assistentene!  

bilde3

5. KI og vurdering: KI utfordrer lærerens arbeid med vurdering på mange måter. Hvordan kan for eksempel en lærer vite at en tekst er produsert av eleven selv og ikke av et KI-basert verktøy? Formålet med vurderingen i fag er å fremme læring og bidra til lærelyst og å gi informasjon om elevens kompetanse. Lærerne må, individuelt og i profesjonsfellesskapet, reflektere rundt hvilke vurderingsformer som er relevante å ta i bruk i egen undervisningspraksis for at elevene skal få vise kompetansen sin på ulike måter.  

6. Godkjente KI-tjenester kan brukes som støtte (men ikke fasit) for å gi tilbakemelding på arbeidet til eleven.    

7. Husk å bare bruke godkjente KI-verktøy! Det finnes tusenvis av KI-verktøy, og hver dag kommer det nye. Ikke bruk KI-verktøy der personopplysninger blir utlevert uten at det foreligger en databehandleravtale. Det er skoleeier som inngår databehandleravtaler på vegne av skolene.  

bilde4