ki
upl

Dette er en språkmodell som fungerer som en undervisningsplanlegger for lærere, og et digitalt verktøy designet for å støtte utformingen av effektive opplegg. Den bruker avansert språkbehandling for å generere forslag til læringsmål, aktiviteter, og ressurser som er relevante for det aktuelle fagstoffet. Dette kan hjelpe lærere med å skape strukturerte og engasjerende undervisningsopplegg.